Konkurs - Szczecin


Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich zaprasza do udziału w KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE
 
Przedmiotem organizowanego konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego, na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów w Szczecinie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie

 
Konkurs jest realizacyjny, otwarty, jednoetapowy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.szczecin.pl/konkursy.
 
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 13 lipca 2017 r. o godz. 15.00.
Termin składania prac konkursowych: do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych:
Urząd Miasta Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pokój nr 271A
Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
 
 
Nagrodami w konkursie są:
  • I NAGRODA – 35 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych na podstawie pracy konkursowej.
  • II NAGRODA – 20 000,00 zł brutto 
  • 3 WYRÓŻNIENIA po 5 000,00 zł brutto.