Ogłoszenie wyników konkursu - Osiedle Ozon Kraków


W dniu 2 czerwca  2017, o godz. 17:00 w Galerii Architektury SARP odbyło się publiczne ogłoszenie wyników realizacyjnego, dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej “OZON” na Górce Narodowej w Krakowie.


Jury konkursowe w składzie:
  1. Robert Kuzianik, KSK SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego
  2. Rafał Zawisza, KSK SARP Kraków – Sędzia referent
  3. Lidia Tobiasz, KSK SARP Rzeszów – Sędzia konkursowy
  4. Jacek Drogosz, Prezes Zarządu Zamawiającego  – Sędzia konkursowy
  5. Adam Pietkiewicz, Wiceprezes Zarządu Zamawiającego  – Sędzia konkursowy
  6. Adam Grela, Koordynator projektu – Sędzia konkursowy
  7. Piotr Knez, SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu

przyznało nagrody 3 zespołom dopuszczonym do udziału w II etapie.


Nagroda Główna - praca numer 002
K. Ingarden, J. Ewý Architekci Sp. z o.o.
ul. Grabowskiego 5/3, 31-126 Kraków
Kwota: 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych brutto.

Uzasadnienie:
Nagrodzona praca wyróżnia się spokojnym i czytelnym układem urbanistycznym, który daje nadzieję na zapoczątkowanie tworzenia uporządkowanej struktury przestrzennej w tej części miasta. W naturalny sposób wykorzystano walory krajobrazowe miejsca oraz ułożenie budynków w odniesieniu do stron świata. Wnętrza tworzące się między budynkami pozostały wolne od komunikacji samochodowej, dając miejsce krajobrazowo ukształtowanej zieleni i ciągom pieszym. Poszczególnym fragmentom przestrzeni przypisano różne funkcje rekreacyjne, w sposób podporządkowany hierarchii "od przestrzeni publicznej do prywatnej". Budynki zostały ukształtowane w taki sposób, aby poprzez uskoki na elewacji zapewnić wszystkim mieszkaniom jak najlepsze wglądy w widok na południe. Taki zabieg, dodatkowo wzbogacony poprzez dodanie na elewacji rytmicznie rozmieszczonych balkonów, pozwolił na stworzenie bardzo oryginalnej formy budynku mieszkalnego odbiegającej znacznie od stereotypu bloku. Oszczędny detal i ograniczona ilość użytych materiałów nadaje architekturze elegancji, co bez wątpienia przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Ponieważ celem konkursu było przede wszystkim wyłonienie pracy o najwyższych walorach architektonicznych, praca ta najlepiej spełniła oczekiwania organizatorów.

Nagroda - praca numer 001
B2 Studio Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków
Kwota: 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych brutto.


Nagroda - praca numer 003
K&L art. Design Autorska Pracownia Projektowa Grzegorz Krychowski
ul. Jasia i Małgosi 9A, 80-308 Gdańsk
Kwota: 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych brutto.