Ogłoszenie wyników - Zabłocie – Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie wraz z Urzędem Miasta Krakowa serdecznie zaprasza na publiczne ogłoszenie wyników studialnego, jednoetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ulicy Zabłocie 20-22 w Krakowie.
 
W piątek, 19 maja 2017, o godz. 13:00 w Foyer Sali Obrad (I piętro), w Urzędzie Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie odbyło się publiczne ogłoszenie wyników.

I tak, zgodnie z werdyktem Jury, ustalonym na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 przyznano nastę­pujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrody nie przyznano

Przyznano dwie, równorzędne II nagrody

II nagroda równorzędna dla pracy nr 003
Autorzy: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Ewelina Siestrzewitowska – Warszawa
 
II nagroda równorzędna dla pracy nr 007
Autorzy: Katarzyna Głuch, Mateusz Cyranka, Natalia Juda, Anita Nowak, Krzysztof Spelina – Kraków
 
III nagroda dla pracy nr 005
Autorzy: Marta Zuzga, Aleksandra Bartczak, Agata Ceglińska, Przemysław Chmielarski, Ewa Widera – Warszawa
 
Wyróżnienie dla pracy nr 002
Autorzy: Architekci Homiński Jezierski sp. j. Bartłomiej Homiński, Michał Jezierski – Kraków
 
Ustalono jednocześnie następujący podział puli pieniędzy przeznaczonych na nagrody, a to:
dwie II nagrody równorzędne w wysokości po 20 000,- PLN
III nagroda w wysokości 7 500,- PLN
wyróżnienie w wysokości 2 500,- PLN

Wyniki i uzasadnienia Sądu Konkursowego – pobierz