Konkurs - GIWK Gdańsk


Informujemy o ogłoszonym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej siedziby spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna GIWK, ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku.
 
 
Szczegóły na stronie: http://www.gdansk.sarp.org.pl/pokaz.php?id=740