Konkurs Gdańsk


Informujemy o ogłoszonym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4 w Gdańsku.
 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku wielofunkcyjnego (hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz koncepcji zagospodarowania terenu – w granicach określonych na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno - architektonicznymi Organizatora zawartymi w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.
 
 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 28.04.2017 o godz. 15:00

Szczegółowe informacje oraz materiały konkursowe znajdują się na stronie:
http://gdansk.sarp.org.pl/pokaz.php?id=730