Konkurs MNK i SARP – Muzeum Czartoryskich


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, dwuetapowy konkurs architektoniczno na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie.
 

Muzeum Książąt Czartoryskich jest najstarszym muzeum w Polsce, którego historia wpisuje się w dzieje muzealnictwa europejskiego. Jego zbiory obejmują nie tylko wybitne dzieła sztuki, jakim jest Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, lecz również wiele cennych pamiątek historycznych i dokumentów pisanych. Nowa wystawa stała w wyremontowanym Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich ma prezentować w dwóch nurtach narracji – historycznym i artystycznym – rodzinną kolekcję z zachowaniem tradycyjnego, historycznego etalażu i sposobu ekspozycji wzbogaconego o nowoczesne rozwiązania.

Muzeum Książąt Czartoryskich założone zostało przez księżnę Izabelę Czartoryską w specjalnie wzniesionych budynkach w dobrach rodziny w Puławach. W 1801 roku otwarto Świątynię Sybilli mieszczącą kolekcję o charakterze patriotycznym, zabytki związane z historią Polski i znaczącymi postaciami, których pamięć miała podtrzymywać nadzieje wolnościowe po utracie niepodległości. Niektóre z nich miały charakter relikwii ewokujących świetne momenty historyczne. Sposób prezentacji obiektów wynikał z romantycznego nurtu kolekcjonerstwa i oddawał niezwykle ważne wówczas idee patriotyczne. Kilka lat później powstał Dom Gotycki. Jego forma, dekoracja architektoniczna i zbiory prezentowane w sześciu salach muzealnych odwoływały się do historii i kultury europejskiej. W Domu Gotyckim znalazły swoje miejsce trzy arcydzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego – Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, Portret młodzieńca Rafaela oraz Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta – oraz liczne inne zabytki malarstwa, rzemiosła, militariów oraz pamiątki po sławnych postaciach kultury europejskiej.

Dla realizacji idei założycieli kolekcji i muzeum należy utrzymać dawny klimat prywatnego, tradycyjnego muzeum przez wykorzystanie zachowanych dawnych gablot a także nawiązanie do fragmentów aranżacji z końca XIX wieku, polegającej na gęstym rozmieszczeniu dzieł. Szczególnie znaczące obiekty, które w starej ekspozycji gubiły się w natłoku mniej istotnych przedmiotów, powinny być w nowej aranżacji wyróżnione i umieszczone w nowoczesnych gablotach. Całkowicie nowe fragmenty wystawy, jak sale z grafiką, drukami i rękopisami, powinny nawiązywać do ducha ekspozycji naukowej, systematycznej, z wprowadzeniem nowoczesnych gablot. Oświetlenie powinno spełniać wymogi konserwatorskie i funkcjonalności z jednoczesnych uwzględnieniem formy niekonkurującej z prezentowanymi zabytkami. Należy założyć możliwość elastycznej lokalizacji punktów elektrycznych i instalacji niskoprądowej np. nadajników do bezprzewodowych audioprzewodników. Eksponaty zostaną podpisane po polsku i angielsku w sposób czytelny, zwięzły, ale dyskretnie, aby nie dominowały nad oryginałami; w niektórych przypadkach można zastosować podpisy zbiorcze z numeracją muzealiów, zwłaszcza w gablotach z dużą ilością obiektów. Wskazane w scenariuszu okna będą wymagały przysłonięcia.

Scenariusz ekspozycji w Muzeum Czartoryskich zakłada pokazanie w 24 salach na I i II piętrze Pałacu ponad 1100 obiektów w tym obrazów, obiektów rzemiosła artystycznego (min. tkaniny, srebra, porcelana), militariów, grafik oraz rękopisów i starodruków.

Celem konkursu jest uzyskanie jak najlepszego (najbardziej wartościowego pod względem artystycznym i użytkowym) projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie. Rozstrzygnięcie konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika konkursu, którego praca w etapie 2 zostanie uznana za najlepszą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. W zakres zamówienia stanowiącego rozwinięcie pracy konkursowej wchodzić będzie także opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, której celem będzie dostosowanie wnętrz budynku do potrzeb wynikających z projektu nowej ekspozycji i aranżacji, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Projekt nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmować będzie wszystkie pomieszczenia ekspozycyjne i ogólnodostępne, w tym korytarze, klatki schodowe i sanitariaty.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
prof. Adam Brincken, ASP Kraków
mgr Janusz Czop, MNK
dr hab. Łukasz Gaweł, MNK
dr inż. arch. Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, prof. KAAFM, KSK SARP Kraków – Sędzia Referent
arch. Ryszard Jurkowski, KSK SARP Katowice
prof. Jerzy Porębski, SPFP, ASP Warszawa
dr hab. Andrzej Szczerski, MNK
dr Agnieszka Widacka-Bisaga, MNK
 
Sekretarz organizacyjny konkursu:
arch. Paweł Wieczorek – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
dr inż. arch. Barbara Ostrowska – SARP Kraków – sekretarz pomocniczy konkursu

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 16.03.2017
Składanie zgłoszeń udziału w konkursie – 6.04.2017 14.04.2017 do godziny 15:00
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 22.04.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 29.04.2017
Składanie opracowań studialnych w 1 etapie – 16.05.2017 do godziny 15:00
Termin ogłoszenia wyników etapu 1 konkursu – 22.05.2017
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do 2 etapu – 22.05.2017
Składanie pytań do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 20.06.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 30.06.2017
Składanie prac konkursowych w 2 etapie – 1.08.2017 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 16.08.2017

Pula nagród (kwoty brutto): 100 000 PLN
w tym pierwsza nagroda – 40 000 PLN
 

Informacje:

30.03.2017 – Zawiadomienie o zmianach w harmonogramie
 
3.04.2017 – Odpowiedzi na pytania I.1

11.04.2017 – Odpowiedzi na pytania I.2

12.04.2017 – Odpowiedzi na pytania I.3

12.04.2017 – Odpowiedzi na pytania I.4

14.04.2017 – Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wysyłania zawiadomienia o dopuszczeniu do udziału

19.04.2017 – Informacja dotycząca kwalifikacji uczestników konkursu

27.04.2017 – Odpowiedzi na pytania II

11.05.2017 – Wyjaśnienie zapisu Regulaminu konkursu

30.06.2017 – Odpowiedzi na pytania III

17.08.2017 – Informacja dotycząca wyników konkursu

Pliki do pobrania:
 
Regulamin konkursu z dnia 16.03.2017
 
Załączniki:

1 – Scenariusz stałej ekspozycji w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich

2 – Sala Leonarda da Vinci – piętro II sala III – scenariusz szczegółowy
2A – Sala Leonarda da Vinci – piętro II sala III – wykaz obiektów
2B – Sala Leonarda da Vinci – piętro II sala III – dokumentacja fotograficzna do scenariusza

3 – Sala Wiktorii Wiedeńskiej – piętro I sala VI – scenariusz szczegółowy
3A – Sala Wiktorii Wiedeńskiej – piętro I sala VI – wykaz obiektów
3B – Sala Wiktorii Wiedeńskiej – piętro I sala VI – dokumentacja fotograficzna do scenariusza

4 – Zalecenia konserwatorskie dotyczące warunków przechowywania i eksponowania obiektów w Muzeum Czartoryskich

5 – Gabloty do wystawy stałej w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich (spis, wymiary i dokumentacja fotograficzna)

6 – Zalecenia dotyczące gablot ekspozycyjnych (starych i nowych) do Muzeum Książąt Czartoryskich

7 – Projekt wykonawczy architektury przebudowy budynku Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich (dwg, pdf)

8 – Zdjęcia wnętrz i elewacji Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich

Aa – Wzór zawiadomienia o udziale w konkursie (doc)
Ab – Wzór zawiadomienia o udziale w konkursie (pdf)

A1a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie (doc)
A1b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie (pdf)

A2a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (doc)
A2b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (pdf)

Ba – Wykaz prac projektowych zrealizowanych przez Uczestnika konkursu potwierdzony referencjami (doc)
Bb – Wykaz prac projektowych zrealizowanych przez Uczestnika konkursu potwierdzony referencjami (pdf)

Ca – Oświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta wnętrz (doc)
Cb – Oświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta wnętrz (pdf)

Da – Wykaz członków zespołu do realizacji zamówienia (doc)
Db – Wykaz członków zespołu do realizacji zamówienia (pdf)

Ea – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (doc)
Eb – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (pdf)

Fa – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej (doc)
Fb – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej (pdf)