Konkurs Sosnowiec


SARP O/Katowice ogłasza:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA
„ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PRZED DWORCEM PKP - UL. 3 MAJA” W SOSNOWCU


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: 22.02.2017 do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronie:

www.sarp.katowice.pl/Konkurs_Sosnowiec_.html