Konkurs SARP – Osiedle Ozon Kraków


Zarząd Ozon Megapolis Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej “OZON” na Górce Narodowej w Krakowie.
 
Osiedle Ozon jest częścią większego założenia, którego jeden z etapów jest już zaprojektowany i realizowany, a kolejne są przedmiotem tego konkursu. Łącznie realizacja powinna stanowić całość funkcjonalną i marketingową. Dla całości osiedla opracowana jest spójna koncepcja marketingowa pod nazwą "Osiedle Ozon".
Zamawiający spodziewa się zabudowy otwartej, zróżnicowanej, pozwalającej uzyskać perspektywy widokowe, ze szczególnie wyeksponowanym widokiem w kierunku południowym i na panoramę Krakowa, oferującej przy tym intymność mieszkania.
Ważne jest zrealizowanie wysokiej jakości terenów zielonych i przestrzeni wspólnych. Zagospodarowanie powinno zachęcać mieszkańców i użytkowników do ruchu, sportu i rekreacji – dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak rodzin chcących wspólnie, aktywnie spędzać czas wolny.
Założeniem jest umożliwienie na miejscu realizacji wszystkich podstawowych potrzeb mieszkańców w obszarze usług, tak, aby po powrocie z pracy i ze szkoły nie było konieczności powtórnej podróży do centrum miasta.
 
Celem konkursu jest:
– uzyskanie spójnej koncepcji urbanistycznej dla obszaru wskazanego jako zakres studialny i realizacyjny konkursu, na podstawie wytycznych zamawiającego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– uzyskanie spójnej i zgodnej z wytycznymi zamawiającego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obszaru wskazanego jako zakres realizacyjny konkursu.
 
Przedmiotem konkursu w szczególności jest:
– w zakresie studialnym – koncepcja urbanistyczna dla obszaru wskazanego przez zamawiającego,
– w zakresie realizacyjnym – koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla obszaru wskazanego przez zamawiającego, uwzględniająca warunki określone w regulaminie konkursu.
 
Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim. 
 
Skład Sądu Konkursowego:
Robert Kuzianik – KSK SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego
Rafał Zawisza – KSK SARP Kraków – Sędzia referent
Lidia Tobiasz – KSK SARP Rzeszów – Sędzia konkursowy
Jacek Drogosz – Prezes Zarządu Ozon Megapolis – Sędzia konkursowy
Adam Pietkiewicz – Wiceprezes Zarządu Ozon Megapolis – Sędzia konkursowy
Adam Grela – Koordynator projektu – Sędzia konkursowy
 
Sekretarz organizacyjny konkursu:
Piotr Knez – SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
 
Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 9.01.2017
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 19.01.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 30.01.2017
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 3.02.2017 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych w etapie 1 – do 10.02.2017
Składanie prac konkursowych etap 1 – 24.03.2017 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie 1 etapu konkursu – zaproszenie pięciu uczestników do składania prac w 2 etapie konkursu – 7.04.2017
Składanie prac konkursowych etap 2 – 19.05.2017 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie etap 2, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 2.06.2017
 
Nagrody (kwoty brutto):
– Zamawiający przyzna następującą nagrodę pieniężną dla każdego z pięciu uczestników konkursu którego praca zostanie przez sąd konkursowy zakwalifikowana do II etapu: 10 000 PLN
– Zamawiający przyzna następującą nagrodę pieniężną dla uczestnika konkursu którego praca zostanie przez sąd konkursowy uznana za najlepszą: 20 000 PLN
 

Informacje:

18.01.2017 Informacja dotycząca zmian do regulaminu konkursu – pobierz

Serdecznie zaproszamy na publiczne ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej “OZON” na Górce Narodowej w Krakowie, które będzie miało miejsce w piątek, 2 czerwca o godzinie 17.00 w siedzibie SARP przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie.


Pliki do pobrania:

Zaktualizowany regulamin konkursu (18.01.2017)

Regulamin konkursu
 
Załączniki:

F1a – Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (doc)
F1b – Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (pdf)
F2a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie (doc)
F2b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie (pdf)
F3a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (doc)
F3b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (pdf)
F4a – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (doc)
F4b – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (pdf)
F5a – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej (doc)
F5b – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej (pdf)
F6 – Istotne postanowienia umowy (pdf)
 
M1 – Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu objętego zakresem opracowania (dwg, pdf)
M2 – Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu objętego opracowaniem z zaznaczonymi granicami opracowania (dwg, pdf)
M3 – Wytyczne zamawiającego
M4 – MPZP „Górka Narodowa Zachód”
M5 – Dokumenty formalne
M6 – Audyt rowerowy