Konkurs SARP nr 968 - "Mikołajki - mazurska Wenecja"


Gmina Mikołajki i SARP Oddział w Olsztynie informują, że ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania nabrzeża jeziora Mikołajskiego „Mikołajki – mazurska Wenecja”

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 06.12.2016

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie zamawiającego – Gminy Mikołajki: