Konkurs - Wrocław


Zarząd Główny SARP we współpracy SARP O/Wrocław ogłasza konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kościoła rzymsko-katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu.
 
Konkurs jest realizowany na zamówienie Biura Festiwalowego Impart 2016 i jest elementem projektu interdyscyplinarnego pt. ,,Kościół. Piękno i Kicz" będącego  przedsięwzięciem realizowanym w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których dysponentem jest Narodowe Forum Muzyki.
 
 
Regulamin wraz z załącznikami znajdują się na stronie SARP Wrocław: http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-kosciola-nowe-zerniki-we-wrocla