Konkurs - Państwowa Szkoła Muzyczna w Jastrzębiu Zdroju


SARP Oddział Katowice ogłasza:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 13.06.2016 do godziny 15:00.

Regulamin konkursu dostępny na stronie:


http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_w_Jastrzebiu_Zdroju_.html

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=59331&rok=2016-05-27