Wyniki konkursu o Nagrodę Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego


Z przyjemnością informujemy, że pani Katarzyna Siedlecka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, laureatka I edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego - otrzymała wyróżnienie w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2016 - za pracę dyplomową: Polskie Centrum Architektury. 
 

 
Wyniki 52. edycji Nagrody Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego:
 
NAGRODA (4 000,00 zł)
autor: mgr inż. arch. PAWEŁ BUSSOLD
temat: CEGIELNIA HARSZ – CENTRUM RZEMIOSŁA
promotor: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, prof. nadzw. PG
uczelnia: Politechnika Gdańska
 
Nagrodę przyznano za:
Interesujące wpisanie się w istniejący kontekst przyrodniczy z poszanowaniem starej tkanki zabytkowej zabudowy. Interesujące połączenie programów edukacyjnego z wypoczynkiem i rekreacją, kreuje szacunek dla starego rzemiosła ceramiki budowlanej. Prostota zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych stanowi niepodważalny walor pracy.
 
WYRÓŻNIENIE (1 000,00 zł)
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA SIEDLECKA
temat: POLSKIE CENTRUM ARCHITEKTURY
promotor: prof. zw dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński
uczelnia: Politechnika Krakowska
 
WYRÓŻNIENIE (1000,00 zł)
autor: mgr inż. arch. IRMINA NIEWCZAS
temat: PUSTELNIA. ENKLAWA MODLITWY W SUCHEDNIOWIE
promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
uczelnia: Politechnika Lubelska
 
WYRÓŻNIENIE (1000,00 zł)
autor: mgr inż. arch. WŁADYSŁAWA KIJEWSKA
temat: PRZYPRZĘSŁOWIEC. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD WYNIESIONYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W MIEŚCIE
promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw.
uczelnia: Politechnika Poznańska
 
WYRÓŻNIENIE (1000,00 zł)
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA PANKOWSKA
temat: TERMY MIEJSKIE. PRZESTRZEŃ SPRZYJAJĄCA ODNALEZIENIU RÓWNOWAGI POMIĘDZY CIAŁEM, DUCHEM I UMYSŁEM NA TERENIE FORTU BEMA W WARSZAWIE
promotor: mgr inż. arch. Marcin Goncikowski
uczelnia: Politechnika Warszawska
 
WYRÓŻNIENIE (1000,00 zł)
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA LEŚNIEWSKA
temat: PRZEMYSŁOWA BIOSFERA. ENERGETYCZNY POTENCJAŁ NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LA PETITE CEINTURE W PARYŻU
promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak
uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 
WYRÓŻNIENIE (1000,00 zł)
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA FLORYSIAK
temat: SZCZECIŃSKIE CENTRUM KULTURY SKANDYNAWSKIEJ
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Pani Katarzynie Siedleckiej oraz wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!