Konkurs SARP nr 966


KONKURS SARP nr 966

urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: konkurs.kolobrzeg@sarp.org.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce
 
 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.


Termin składania prac konkursowych:
Składanie prac konkursowych - do dnia 29.08.2016 r. do 15:30.


Nagrody:
I nagroda - 35.000 zł
II nagroda - 25.000 zł
III nagroda - 15.000 zł
3 wyróżnienia w łącznej wysokości 15.000 zł.