Nagroda Roku SARP 2015 - przedłużenie terminu zgłoszeń


Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje o przedłużeniu o 3 dni czyli do 7 marca(poniedziałek) 2016 roku terminu zgłoszeń obiektów do konkursu NAGRODA ROKU SARP 2015 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2015 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2015.
Obiekty można zgłaszać do dnia 7 marca 2016 roku.
Jury konkursu:
 • Prezes SARP: arch. Mariusz Ścisło
 • sędzia zagraniczny: arch. Alberto Veiga
 • arch. Andrzej Bulanda
 • arch. Stanisław Deńko
 • arch. Andrzej Gałkowski
 • arch. Andrzej Kwiecień
 • arch. Marek Orłowski
 
O przyznanie Nagrody mogą występować architekci/autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.  

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4: • Nazwa i adres zgłaszającego
 • Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
 • Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
 • Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
 • Opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
 • Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
 • Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
 • Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
  • 8-12 zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, z informacją o autorstwie zdjęć,
  • rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF - sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku,
  • opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/
 • określenie kategorii zgłaszanego obiektu zgodnie z pkt. 5 i 11 Regulaminu umożliwiające Jury dokonanie ew. podziału na równorzędne nagrody przyznawane w następujących kategoriach:
  • obiekt architektoniczny i/lub przestrzeń publiczna wzniesiony ze środków publicznych
  • obiekt użyteczności publicznej i/lub przestrzeń wzniesiony bez udziału środków publicznych (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)
  • dom mieszkalny jednorodzinny (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)
  • dom mieszkalny wielorodzinny
 
Harmonogram konkursu:
 • 29 stycznia 2016 roku – ogłoszenie konkursu
 • 7 marca 2016 roku – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia
 • 11 marca 2016 roku - I posiedzenie sądu konkursowego
 • 4- 25 kwietnia 2016 roku - II  posiedzenie sądu konkursowego
 • 13 maja 2016 - publiczne ogłoszenie wyników konkursu ; wernisaż wystawy
 
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: nagroda.roku@sarp.org.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,
z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2015”,
e-mail: nagroda.roku@sarp.org.pl

 
Regulamin konkursu Nagroda Roku SARP dostępny jest na stronie: http://www.sarp.org.pl/pokaz/regulamin_nagrody_roku_sarp_oraz_nagrody_sarp_za_najlepszy_obiekt_architektoniczny_wzniesiony_ze_sro,1779/