Konkurs im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego


Informujemy o XVI edycji konkursu architektonicznego im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, organizowanego przez Fundację dla Polski.
Konkurs skierowany jest do młodych architektów oraz inżynierów budowlanych ze stopniem magistra.
 
Cel konkursu: upowszechnianie rozwiązań architektonicznych w tematyce: budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk, rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych, a także popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań budowlanych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne źródła energii.
 
Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł.

Dodatkowo zostanie przyznana równorzędna nagroda – Nagroda TISE - w wysokości 10 000 zł za projekt poświęcony rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej, której sponsorem jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń i prac konkursowych - 8 marca 2016 r.

Regulamin konkursu i wszelkie informacje można uzyskać na stronie http://fdp.org.pl/konkurs-baczko-zakrzewski, w biurze Fundacji dla Polski pod numerem telefonu 22/542 58 82 lub mailowo: fundusz.baczko@fdp.org.pl oraz a.rzazewska@fdp.org.pl