Konkurs na „Stację Muzeum”


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum” zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie
 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:  25.01.2016 r.
 
http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-urbanistycznej_%E2%80%9Estacji_muzeum%E2%80%9D_w_warszawie,2202/