Konkurs - Koszalin


Uwaga!
Zmianie uległ regulamin konkursu oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (przedłużony do 14.12.2015).
Informacje na stronie: http://www.architektsarp.pl/koszalin/

Prezydent Miasta Koszalina przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie ogłasza konkurs realizacyjny, otwarty dwuetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru Śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej.
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 04.12.2015
 
Termin składania prac konkursowych dla etapu I: 29.01.2016
 
Termin składania prac konkursowych dla etapu II: 08.04.2016