Konkurs Drezdenko - Plac Wileński


Burmistrz Drezdenka zaprasza do udziału w konkursie dotyczącym przebudowy placu Wileńskiego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku oraz wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania placu dla planowanej przebudowy.

Konkurs realizacyjny - zwycięzca konkursu, oprócz nagrody pieniężnej opracuje projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja koncepcji nastąpi do 2017 roku, czyli 700-lecia Drezdenka!


Szczegółowe informacje tutaj