Konkurs - Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy w Jankowicach


KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W JANKOWICACH
 
Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice.

Składnie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - do 12 listopada 2015
 
Składanie prac konkursowych - do 14 stycznia 2016

Więcej informacji o Konkursie na stronie SARP Katowice