Konkurs SARP nr 963


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec  w Szczecinie.
Celem konkursu jest:
  1. podniesienie atrakcyjności wizualnej Teatru Letniego jako obiektu architektonicznego, zintegrowanego z otoczeniem,
  2. podniesienie funkcjonalności obiektu jako miejsca organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, w tym imprez masowych,
  3. wprowadzenie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardami,
  4. wyłonienie najlepszej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej 25.08.2015 .
Więcej informacji: www.szczecin.sarp.org.pl/teatrletni