Konkurs SARP nr 962


W dniu 1.07.2015r. ogłoszony został Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie.
 
Konkurs jest otwarty, dwuetapowy prowadzony na podstawie ustawy Pzp /CPV: 71220000-6, 71222000-0/.
 
Konkurs uzyskał rekomendację Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
 
Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dniu 01.07.2015r. w DzUUE pod poz. nr 2015/S 124-228145
 
1. Zamawiający:
Gmina Olsztyn
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
NIP: 739-384-70-26, Regon: 510742362
 
2. Organizator
Organizatorem Konkursu, działającym na zlecenie Zamawiającego, jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział w Olsztynie
ul. Kołłątaja 14
10-034 Olsztyn
www.olsztyn.sarp.org.pl
e-mail: olsztyn@sarp.org.pl
 
3. Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie wraz z jego otoczeniem. Istniejący stadion o dużej owalnej arenie o cechach areny lekkoatletycznej mieszczącej boisko dla piłki nożnej i bieżnię, należy przebudować na stadion piłkarski z mniejszą areną prostokątną mieszczącą jedynie boisko dla piłki nożnej wraz z przepisowymi marginesami. Obszar opracowania ograniczony jest od strony południowo-zachodniej Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego, od strony południowo-wschodniej ulicą Władysława Leonharda, od strony północnowschodniej ulicą dojazdową prowadzącą od ul. Leonharda oraz od strony północno-zachodniej parkiem im. Janusza Kusocińskiego i Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Aquasfera -Galeria Warmińska”.
 
4. Harmonogram konkursu
-  Termin nadsyłania zapytań dotyczących wyjaśnienia treści regulaminu dotyczącej składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 17.07.2015 r.
- Termin udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 24.07.2015 r.
- Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 31.07.2015 r. do godz. 20:00
- Termin zawiadomienia o dopuszczeniu do udziału w konkursie - do dnia 14.08.2015 r.
- Termin składania zapytań dotyczących wyjaśnienia treści regulaminu dotyczącej sposobu opracowania i składania prac konkursowych I etapu - do dnia 28.08.2015 r.
- Termin udzielenia odpowiedzi na pytania - do dnia 11.09.2015 r.
- Termin składania prac konkursowych I etapu - do dnia 02.10.2015 r. w godzinach od 15:00 do 20.00
- Ogłoszenie wyników I etapu konkursu - do dnia 12.10.2015 r.
- Termin składania zapytań dotyczących wyjaśnienia treści regulaminu dotyczącej sposobu opracowania i składania prac konkursowych II etapu - do dnia 23.10.2015 r.
- Termin udzielenia odpowiedzi na pytania - do dnia 04.11.2015 r.
- Termin składania prac konkursowych II etapu - do dnia 04.12.2015 r. w godzinach od 15:00 do 20:00
- Oficjalne publiczne ogłoszenie wyników II etapu konkursu - w dniu 14.12.2015 r. – Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
 
5. Sąd konkursowy:
Sąd konkursowy liczy 8 osób. W skład sądu konkursowego wchodzą:
a) przewodniczący sądu konkursowego: arch. Ryszard Jurkowski (architekt SARP O/Katowice)
b) sędzia referent: arch. Małgorzata Zyskowska (architekt SARP O/Olsztyn)
c) Halina Zaborowska-Boruch (zastępca prezydenta Olsztyna - z ramienia Zamawiającego)
d) arch. Magdalena Rafalska (dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna - z ramienia Zamawiającego)
e) Krzysztof Śmieciński (dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna – z ramienia Zamawiającego)
f) Jerzy Litwiński (dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie - z ramienia Zamawiającego)
g) arch. Zdzisław Pelczarski (architekt SARP O/Białystok)
h) arch. Piotr Mikulski-Bąk (architekt SARP O/Olsztyn)
 
6. Nagrody
Organizator przewiduje następujący podział nagród:
a) I nagroda - kwota brutto 43.000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej części realizacyjnej konkursu
b) II nagroda - kwota brutto 21.000,00 zł
c) III nagroda - kwota brutto 10.000,00 zł
d) wyróżnienie - kwota brutto 6.000,00 zł
 
Regulamin i załączniki dostępne są na  stronie Zamawiającego: http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/311914/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architektonicznej_przebudowy_stadionu_miejskiego_w_olsztynie_konkurs_sarp_nr_962_/