Konkurs: Hala sportowo – widowiskowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie informuje, iż został ogłoszony konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny budynku hali  sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz  z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki  i Hirszfelda na działce o nr ew. 4/32 i części działek 8/2 i 4/28; nr sprawy nadany przez Zamawiającego UM-ZP-262-35/15, organizowany przez Uniwersytet Medyczny we współpracy z SARP Oddział Lublin.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/konkursy/przetarg,241.html