Konkurs SARP nr 961


Prezydent Miasta Słupska przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ogłasza konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych.
 

  • Terminy:
do 15.06.2015 - nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)
do 27.07.2015 godz. 14:00 - składanie prac konkursowych
07.08.2015 - ogłoszenie wyników konkursu
 

  • Rodzaj i wysokość nagród:
I Nagroda: 50 000 zł - nagroda współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
II Nagroda: 25 000 zł - nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów
III Nagroda: 10 000 zł - nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów
3 Wyróżnienia - w postaci publikacji portfolia Uczestnika konkursu w czasopiśmie ARCH.
 
Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.architektsarp.pl/slupsk/