Konkurs na Fontannę na Rynku Głównym w Krakowie


Informacje o zamawiającym :
 Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, 31 – 004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3/4 reprezentowana przez: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Centralna 53f, 31 – 586 Kraków.
 
 Konkurs jest otwarty jednoetapowy, realizacyjny.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji formy architektoniczno - rzeźbiarskiej fontanny na Rynku Głównym w Krakowie.

Członkowie Sądu :
-  Andrzej Getter                 - architekt, Przewodniczący Sądu
- Stanisław Dziedzic           - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- prof. Andrzej Kadłuczka    - architekt, projektant przebudowy Rynku Głównego
- Jacek Maria Stokłosa        - Główny Plastyk Miasta
- prof. Andrzej Wyżykowski - Główny Architekt Miasta
- Jerzy Zbiegień                  - Miejski Konserwator Zabytków

Sekretarz Organizacyjny : mgr inż.arch. Karolina Pacholewicz.

Nagrodami są :
Zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej 2, a nie więcej niż 4 autorów/zespołów autorskich wybranych prac konkursowych, przedmiotem których będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację budowy fontanny, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych wykonaną dokumentacją projektową oraz 4 nagrody pieniężne w łącznej wysokości 50.000 zł.
I nagroda    – 20 tys.zł
II nagroda   – 15 tys.zł
III nagroda  – 10 tys.zł
IV nagroda  – 5 tys.zł
których rozdzielenia dokona Sąd Konkursowy.

 
 
 Sąd Konkursowy w porozumieniu z Zamawiającym zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, jeżeli żadna z prac nie znajdzie uznania w ocenie Sądu Konkursowego oraz przyznanie wyróżnień.

Terminarz konkursu :
- Składanie Wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie      -  do godz. 14.00  18.09.2008 (czwartek )

 - Podanie na podstawie dokumentów zawartych w w/w wniosku uczestnikom konkursu wyniku kwalifikacji do dalszego udziału w konkursie  - do 22.09.2008 (poniedziałek)
- Składanie prac konkursowych                  - do godz.18.00 (poniedziałek) 01.12.2008
- Ogłoszenie wyników konkursu                  - 08.12.2008 ( poniedziałek )
- Wystawa prac konkursowych                   - od dnia 08.12.2008 – 22.12.2008