Konkurs - Śródmieście VIa w Opolu


Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej obszarów poprzemysłowych przestrzeni 'Śródmieście VIa' w Opolu.
Szczegółowe informacje i załączniki na stronie www.sarp.opole.pl