IX edycja Konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego 
Warunki jak i regulamin konkursu dostępne są na stronie:
http://www.architekturaibiznes.com.pl/start.php?opt=dlafirm&pid=245