Konkurs SARP - zabudowa placu Garncarskiego w Rzeszowie


Konkurs zabudowa placu Garncarskiego w Rzeszowie organizowany jest jako: realizacyjny, otwarty, dwuetapowy.
Celem konkursu jest wyłonienie projektu architektonicznego najlepiej spełniającego warunki postawione przed konkurującymi, dla jego realizacji przez inwestora. Przewodniczący Sądu konkursowego: Bolesław Stelmach – architekt, Sędzia Konkursowy SARP.
 
I etap
Przygotowanie materiałów w postaci koncepcji do Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu obejmującego kwartał zabudowy pomiędzy ulicami: ul. Baldachówka, ul. K. Kazimierza, ul. Zamenhofa, ul. Szpitalna, ul. A. Naruszewicza, ul. F. Chopina, ul. K. St. Leszczyńskiego, zawierającego swoim zakresem plac Garncarski.
 
Termin ostateczny złożenia pracy konkursowej I etapu: do dnia 27 marzec 2015 r. godzina 15:00. Termin ogłoszenia wyników I etapu: 15 kwiecień 2015 r. godzina: 10 00. Sąd konkursowy może przekazać zespołom zakwalifikowanym do II etapu dodatkowe wytyczne i uwagi.  
 
Organizatorem konkursu jest SARP Oddział Rzeszów na zlecenie inwestora spółki Developres z Rzeszowa.

Szczegółowe informacje o konkursie