Konkurs - Panteon-Mauzoleum Powązki


Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.
Konkurs organizowany jest przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 
Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.radaopwim.gov.pl  oraz na stronie internetowej SARP: www.sarp.org.pl
 
UWAGA:

Informujemy, że 31.12.2014 nastąpiły zmiany w zapisach Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Zmiany dotyczą:
- korekty terminów przebiegu konkursu, 
- korekty terminów wykonania opracowań projektowych po konkursie,
- korekty paru zapisów dotyczących opisu stanu istniejącego i rysu historycznego
- zmiana Załącznika nr 8g
- dodanie Załącznika nr 8f
 
Pełna lista zmian oraz Regulamin konkursu i Załączniki po korekcie znajdują się do pobrania na stronie internetowej Organizatora: http://www.radaopwim.gov.pl oraz na stronie internetowej ZG SARP: http://www.sarp.org.pl