Wyniki konkursu "Polski Cement w Architekturze"


13 grudnia 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SARP w Warszawie, odbył się finał XVIII edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2013 r.
 
Konkurs "Polski Cement w Architekturze" jest organizowany od 1997 roku przez spółkę Polski Cement – obecnie Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.
Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Cel ten realizuje się poprzez coroczny wybór najlepszych realizacji wykonanych z użyciem żelbetu.
 
Jury XVIII edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze” w składzie:

ARCH. ZBIGNIEW RESZKA - SĘDZIA SARP -  PRZEWODNICZĄCY SĄDU; WICEPREZES SARP
ARCH. MARCIN KOŚCIUCH - SĘDZIA SARP O. POZNAŃ
ARCH. PRZEMO ŁUKASIK - SĘDZIA SARP O. KATOWICE
ARCH. BOLESŁAW STELMACH - SĘDZIA SARP O. WARSZAWA
ZBIGNIEW PILCH - SĘDZIA Z RAMIENIA ZAMAWIAJĄCEGO STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CEMENTU
 
stwierdzając bardzo wysoki poziom zgłoszonych do tegorocznego konkursu projektów oraz fakt, że wiele z nich zasługuje na wyróżnienie za jakość prezentowanych rozwiązań i twórcze użycie betonu, postanowiło przyznać dwie równorzędne Nagrody:
 
ROZBUDOWA BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH W POZNANIU
JEMS ARCHITEKCI, WARSZAWA
AUTORZY:
OLGIERD JAGIEŁŁO
MACIEJ MIŁOBĘDZKI
MAREK MOSKAL
MARCIN SADOWSKI
JERZY SZCZEPANIK-DZIKOWSKI

JUSTYNA KOŚCIAŃSKA
ANNA WOJCIESZEK
 
INWESTOR: BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH, POZNAŃ
 
Nagrodę przyznano za doskonałe wykorzystanie właściwości konstrukcyjnych i plastycznych betonu, czego efektem jest budynek nowoczesny, a zarazem harmonijnie wpisujący się w tkankę urbanistyczną miasta. Subtelna, matowa powierzchnia płukanego betonu zastosowanego na elewacjach obiektu znakomicie współgra z fakturą elewacji zabytkowego, XIX-wiecznego gmachu biblioteki. Odpowiednio opracowany beton staje się w tym przypadku współczesnym odpowiednikiem tynku, wizualnie zespalając oba budynki.
 
BRAMA POZNANIA INTERAKTYWNE CENTRUM HISTORII OSTROWA TUMSKIEGO
AD ARTIS EMERLA WOJDA SPÓŁKA JAWNA, KRAKÓW
ZESPÓŁ AUTORSKI:
ARKADIUSZ EMERLA
PIOTR JAGIEŁŁOWICZ
WOJCIECH KASINOWICZ
MACIEJ WOJDA
 
WSPÓŁPRACA  AUTORSKA: MAGDALENA BURY, JAROSŁAW DUDKIEWICZ, MAGDALENA GOLENIA, AGNIESZKA JANIK, DOMINIKA KACZMARCZYK, PAWEŁ KASZUB, KRZYSZTOF KUCZYŃSKI, JANUSZ LOOS, ELIZA LULIŃSKA-OLIWA, PAULINA ŁAKOMY, MICHAŁ MARJANKOWSKI, JUSTYNA NOWAK-JAGIEŁŁOWICZ, MARTA PIĘTA, KAMIL RACZAK, ADAM WERESZCZYŃSKI, ARTUR WIĄK
 
INWESTOR: MIASTO POZNAŃ
 
Nagrodę przyznano twórcom za uzyskanie uniwersalnie symbolicznej przestrzeni muzealnej, dzięki zauważeniu wartości miejsca i użyciu lapidarnych środków formalnych. W rozwiązaniach przestrzennych i materiałowych trafnie zrezygnowano z tego co zbędne, aby pozostawić to co niezbędne.
 
 
 
Przyznano WYRÓŻNIENIE PIERWSZEGO STOPNIA:
REWITALIZACJA PODWÓRKA PRZY KAMIENICY, WROCŁAW
MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA, WROCŁAW
AUTORZY:
ZBIGNIEW MAĆKÓW (GŁÓWNY PROJEKTANT)
PRZEMYSŁAW SKWAREK (ARCHITEKT PROWADZĄCY)
MARIA ROJ
DOMINIKA MROZIŃSKA
 
INWESTOR: MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA, WROCŁAW
 
Wyróżnienie 1 stopnia przyznano za twórcze i wyważone rozwiązanie małej w skali, lecz znaczącej dla miasta przestrzeni, kryjącej się często na zapleczu frontowych fasad.
Prosta w formie i konsekwentna w detalu oraz technologii instalacja mebli miejskich, pokazuje że „prosto” daleko stoi od „prostackiego".
Na uznanie zasługuje fakt, że inwestorem jest jej autor.
 
 
Przyznano WYRÓŹNIENIE DRUGIEGO STOPNIA:
PARK TECHNOLOGICZNY „BRAINVILLE”, NOWY SĄCZ
ARTUR JASIŃSKI I WSPÓLNICY BIURO ARCHITEKTONICZNE, KRAKÓW
AUTORZY:
ARTUR JASIŃSKI
MARCIN GODZIŃSKI
KATARZYNA KAPŁONIAK
KATARZYNA LEŚNODORSKA
MARCIN PAWŁOWSKI
PAWEŁ WIECZOREK
 
WSPÓŁPRACA AUTORSKA: AGNIESZKA GODZIŃSKA, RAFAŁ JAŚKOWIEC, ANNA KNEZ, TOMASZ LELEK, ANNA STRZELCZYK
 
INWESTOR: MIASTECZKO MULTIMEDIALNE SP. Z O.O., NOWY SĄCZ
 
Wyróżnienie przyznano za bardzo skomplikowaną konstrukcję obiektu stalowo-żelbetową.
Żelbetowe ławy fundamentów każdej kondygnacji schodzą tarasowo, dostosowując się do konfiguracji terenu. Na uwagę zasługują detale murów oporowych z betonu architektonicznego
oraz elementy małej architektury.

 
 
NAGRODĘ SPECJALNĄ PRODUCENTÓW BETONU TOWAROWEGO otrzymał obiekt:
BRAMA POZNANIA INTERAKTYWNE CENTRUM HISTORII OSTROWA TUMSKIEGO
AD ARTIS EMERLA WOJDA SPÓŁKA JAWNA, KRAKÓW
ZESPÓŁ AUTORSKI:
ARKADIUSZ EMERLA
PIOTR JAGIEŁŁOWICZ
WOJCIECH KASINOWICZ
MACIEJ WOJDA
 
WSPÓŁPRACA  AUTORSKA: MAGDALENA BURY, JAROSŁAW DUDKIEWICZ, MAGDALENA GOLENIA, AGNIESZKA JANIK, DOMINIKA KACZMARCZYK, PAWEŁ KASZUB, KRZYSZTOF KUCZYŃSKI, JANUSZ LOOS, ELIZA LULIŃSKA-OLIWA, PAULINA ŁAKOMY, MICHAŁ MARJANKOWSKI, JUSTYNA NOWAK-JAGIEŁŁOWICZ, MARTA PIĘTA, KAMIL RACZAK, ADAM WERESZCZYŃSKI, ARTUR WIĄK
 
INWESTOR: MIASTO POZNAŃ
 
Nagrodę przyznano autorom za to, że zmusili beton towarowy, aby przeistoczył się w dzieło sztuki.