Konkurs - Pawilon Edukacyjny w Warszawie


Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie.
 
Konkurs organizowany jest przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Osoba do kontaktów: Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski (Sędzia Konkursowy SARP), tel. kom. +48 504 088 203, e-mail: warszawa@sarp.org.pl
 
Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.zmw.waw.pl oraz na stronie internetowej OW SARP: www.sarp.warszawa.pl