Konkurs - Bulwar Filadelfijski w Toruniu


Na zlecenie Prezydenta Miasta Torunia ogłoszony został międzynarodowy dwuetapowy studialno - realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu.

Wszystkie materiały konkursowe dostępne są na stronie Organizatora konkursu: www.sarp.katowice.pl

Pula nagród oraz zwrotów kosztów uczestnictwa w drugim etapie, przewidzianych dla zespołów do niego dopuszczonych (łącznie 80 000 zł) oraz przyrzeczenie publiczne zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości 1 250 000 zł oraz pełnienie nadzoru autorskiego realizacji inwestycji o wartości 120 000 zł wraz z możliwością projektowego wypowiedzenia się na temat unikalnej przestrzeni położonej pomiędzy nabrzeżem Wisły, a zabytkowym zespołem staromiejskiej zabudowy Torunia stanowi o znacznej atrakcyjności konkursu.


Termin nadsyłania zgłoszeń został ustalony na 15 grudnia.

Pierwszy etap konkursu będzie rozstrzygany w pierwszej połowie marca, zakończenie drugiego etapu i ogłoszenie wyników zaplanowano na 15 maja.
Przewodniczącym Sądu konkursowego został architekt o międzynarodowej renomie - Piotr Lewicki, członek krakowskiego Oddziału SARP.