Konkurs o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza 
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 7. edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.
 
Ustanowienie powyższej Nagrody jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest promowanie wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.
 
Nagroda im. Stanisława Witkiewicza przyznawana jest raz na dwa lata obiektom architektonicznym lub zespołom obiektów, usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego, nowo projektowanym, zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych, w ramach trzech kategorii:
1) architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni,
2) architektura mieszkaniowa,
3) architektura sakralna
 
Wnioskodawcami są:
– architekci,
– biura i pracownie architektoniczne,
– stowarzyszenia i izby architektów,
– inwestorzy,
– instytucje i organizacje realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
– organy administracji publicznej.
 
Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków,
pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków,
z dopiskiem: „Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza”.
 
Wszelkie informacje dotyczące Nagrody dostępne są na stronie internetowej: www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl.
 
Pytania i odpowiedzi:
1. W karcie zgłoszenia wymagane jest złożenie podpisu przez projektanta, inwestora i wykonawcy. Proszę o informację czy wypełnione karty z podpisem poszczególnych firm mogą zostać załączone jako wydrukowany skan. Z uwagi na ograniczony czas nie jest możliwe uzyskanie oryginałów podpisów na jednej karcie zarówno przez inwestora jak i wykonawcę. Oczekujemy od nich zeskanowanych kart z wypełnionymi danymi, które możemy dołączyć do karty zgłoszenia. Proszę o informację czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne.
Odp. 1 Tak. Możemy przyjąć skan.

2. Jaki format dokumentacji fotograficznej i "rysunkowego przedstawienia struktury przestrzennej obiektu..." jest wymagany?
Odp. 2 Materiały (zdjęcia) powinny być w możliwie najlepszej osiągalnej jakości, tak aby nadawały się do druku w dużym formacie (B1). Natomiast wersja drukowana składanego zgłoszenia - zgodnie z regulaminem w dwóch egzemplarzach - zwyczajowo nie przekraczała formatu A4.
 
3. Jak należy rozumieć zapis § 9 ust. 1 ppkt 3 Regulaminu „rysunkowe przedstawienie struktury przestrzennej obiektu architektonicznego lub zespołu obiektów i jego usytuowanie z uwzględnieniem kontekstu miejsca”?
Odp. 3 Chodzi o dołączenie „sytuacji” czyli plan zagospodarowania terenu.

4. Czy są określone szczegółowe wytyczne dotyczące materiału fotograficznego zgłaszanego obiektu?
Odp. 4. Tak.  Należy złożyć co najmniej trzy zdjęcia z trzech różnych ujęć obiektu.