Wyniki konkursu im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku"


W sobotę, 5 kwietnia 2014 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie, odbyła się jubileuszowa uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP za najlepszy dyplom na polskich uczelniach architektonicznych – DYPLOM ROKU 2014. Była to 50. edycja tego konkursu.
 
Jury obradowało w składzie:
arch. Włodzimierz Mucha, Wiceprezes SARP, Oddział Warszawa – Przewodniczący
arch. Konrad Grabowiecki, Oddział Warszawa – Sędzia Referent
arch. Mirosław Siemionow, Oddział Białystok
arch. Jacek Krych, Oddział Katowice
arch. Regina Kozakiewicz-Opałka, Oddział Kielce
arch. Jacek Ewý, Oddział Kraków
arch. Arkadiusz Bojczuk, Oddział Lublin
arch. Maciej Musiał Oddział Łódź
arch. Katarzyna Weiss, Oddział Poznań
arch. Florian Grzybowski, Oddział Szczecin
arch. Maciej Kuryłowicz, Oddział Warszawa
arch. Mariusz Cadler, Oddział Wrocław
arch. Paweł Wład Kowalski, Oddział Wybrzeże
arch. Leon Szapowałow, Oddział Zielona Góra
 
Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2014:
 
Lotnisko w Bielsku-Białej
autor: Zofia Bednarczyk
promotor: dr inż. arch. Piotr Wróbel
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
 
Nagrodę przyznano za modelowe powiązanie projektu lotniska i przestrzeni okołolotniskowych w Bielsku Białej. Nagrodzony projekt w sposób twórczy odnosi się do kontekstu urbanistycznego i architektonicznego. Zaproponowane rozwiązania harmonijnie nawiązuje do skali miasta, wzbogacając je o przestrzenie publiczne i nowe funkcje. Wysoki poziom pracy, którą wykonano z wnikliwą analizą świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu profesjonalnym i kreatywności.
 
Jury przyznało sześć równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla prac:
 
Teatr na rzece Supraśl
autor: Kamil Zdzisław Bzura
promotor: dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
 
Wyróżnienie przyznano za zaprojektowanie teatru innego, niż te funkcjonujące w naszej zbiorowej wyobraźni. Wprowadzenie do teatru rzeki Supraśl i otwarcie się na przyrodę daje ogromne możliwości realizacji niekonwencjonalnych przedstawień i zdarzeń kulturalnych. Zaprojektowana ruchoma, pływająca scena pozwala na wędrówkę teatru po bogatych pod względem kulturowym i przyrodniczym okolicach. Sugestywna wizja nowego teatru przepełniona jest tajemniczością i romantyzmem.
 
Międzynarodowy port lotniczy w Tianjin, Chiny
autor: Wojciech Duliński
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wyróżnienie przyznano za dogłębną analizę układu funkcjonalnego lotniska i konsekwentne zastosowanie jej w projekcie. Autor pracy stworzył modelowe, eleganckie i gotowe do zastosowania rozwiązanie odznaczające się duża innowacyjnością. Jury doceniło odkrywczość inspirowaną ekonomią funkcjonowania oraz dążenie do uproszczenia skomplikowanego technicznie modelu współczesnego lotniska pasażerskiego.
 
Rewitalizacja zespołu architektonicznego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej w kontekście potrzeb i wymagań nowoczesnego miasta
autor: Paulina Libiszewska
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej

Wyróżnienie przyznano za podjęcie trudnego tematu rewitalizacji kwartału zabudowy śródmiejskiej. Autorka projektu z wyczuciem i szacunkiem dla zastanej tkanki miejskiej uzupełnia ją współczesną formą i funkcją, która odpowiada na lokalne potrzeby środowiska. Odrestaurowana, wzbogacona nową architekturą przestrzeń umożliwi reaktywowanie organizacji poza szkolnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, które jak wynika z wykonanej analizy przeprowadzonej przez autorkę, w czasach świetności zespołu integrowały lokalne środowisko. Praca podana jest bardzo czytelnie i w spójny graficznie sposób.
 
Centrum Mistyki Chrześcijańskiej w Sokółce
autor: Michał Orłowski
promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie przyznano za zaangażowanie, wrażliwość i autentyzm w próbie ujęcia nieuchwytnego. Za przekazanie w rzeźbiarskiej formie i trafnej symbolice przesłania wiary. Za poszanowanie zastanego skończonego założenia sakralnego. Za zbudowanie miejsca służącego indywidualnemu przeżywaniu przy użyciu skromnych środków wyrazu.
 
Rewitalizacja obszaru lotniska Tegel w Berlinie
autorzy: Dagmara Sietko-Sierkiewicz, David Weclawowicz
promotor: dr inż. arch. Paweł Kirschke
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wyróżnienie przyznano za modelowe rozwiązanie rewitalizacji przestrzeni wokół lotniska w Tegel w Berlinie. Autorzy z wnikliwością zrealizowali model wspólnego miejsca pracy, mieszkania i wypoczynku, zmierzając do zniwelowania typowych uciążliwości miasta takich jak długotrwałe dojazdy, zanieczyszczenie środowiska czy odległość usług podstawowych.
 
Muzeum Historii Motoryzacji Polskiej na byłym torze testowym FSO w Warszawie
autor: Mariusz Stachyra
promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Wyróżnienie przyznano za wyjątkowo trafną ideę lokalizacji oraz organizacji budynku muzeum motoryzacji polskiej w oparciu o reaktywację dawnego toru testowego FSO.
 
Jury Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego przyznało WYRÓŻNIENIE HONOROWE:
 
Adaptacja i zagospodarowanie otoczenia ruin gotyckiego kościoła w Zajączkowie K/Torunia na historyczne centrum konferencyjno-dydaktyczne Instytutu Archeologii UMK
autor: Monika Knut
promotor: dr inż. arch. Bazyli Domsta
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wyróżnienie honorowe przyznano za realizację idei przestrzennego powiązania ekspozycji, rewitalizacji i udostępnienia odkrytych ruin gotyckiego kościoła w postaci przeszklonego pawilonu w kontraście do ukrytego pod ziemią instytutu archeologii. Stworzenie z dziedzictwa kulturalnego atrakcyjnego miejsca, które wykorzystuje zasoby kulturowych oraz krajobrazowych przestrzeni wiejskich na cele turystyczne, edukacyjne oraz rekreacyjne jest istotnym atutem wykonanej pracy. Pracę cechuje dobra prezentacja, klarowne przesłanie oraz rozwiązania architektoniczne adekwatne do prezentowanej idei.
Praca ta uzyskała również nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę ROCA w postaci 4 tyg. płatnego stażu w fabryce w Gryficach.
 
Redakcja magazynu architektonicznego wydawanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich „ARCH” przyznała też swoją nagrodę, w postaci rocznej prenumeraty czasopisma. NAGRODĘ redakcji ARCH otrzymała:
 
Rewitalizacja zespołu architektonicznego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej w kontekście potrzeb i wymagań nowoczesnego miasta
autor: Paulina Libiszewska
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej
 
Laureatom oraz Promotorom serdecznie gratulujemy!
 
Fotorelacja z uroczystości wręczenia Nagrody: https://www.facebook.com/pages/SARP-Krak%C3%B3w/202719269620#!/202719269620/photos/a.10152328955099621.1073741924.202719269620/10152329099944621/?type=1&theater