Konkurs o Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłaszają III edycję konkursu o nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.
 
Celem organizacji konkursu jest promocja współczesnej sztuki polskiej oraz rodzimej myśli twórczej, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia projektantów. Mamy nadzieję, iż konkurs pozwoli na wskazanie nowych kierunków myślenia o kształcie placówek dyplomatycznych i przestrzeni dedykowanych służbie zagranicznej.
 
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu przestrzeni foyer w Ambasadzie RP w New Delhi, zgodnie z hasłem: „WSPÓLNOTA DEMOKRACJI – WSPÓLNOTA WOLNOŚCI”.
 
Zadanie projektowe dedykowane jest studentom, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie (do dnia 10.04.2014r.) oraz złożą projekt konkursowy (do dnia 9 maja 2014r do godz.14.00).
 
Nagrody zostaną wręczone podczas II Konferencji Infrastrukturalnej MSZ w dniu 16 maja 2014r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12). Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa, która będzie następnie prezentowana w Galerii Architektury SARP w Krakowie (Plac Szczepański 6).
 
Liczymy na duże zainteresowanie Państwa tematyką wystawy oraz wykreowanie wielu interesujących wizji artystycznych w trakcie pracy nad projektem.
 
http://www.sarp.org.pl/pokaz.php?id=1866
https://www.facebook.com/warchalowski2014