Konkurs w Chorzowie


Konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy basenu
przy Placu Powstańców Śląskich w Chorzowie

 

Celem konkursu jest pozyskanie jednorodnej, spójnej w wyrazie architektonicznym, atrakcyjnej i funkcjonalnej propozycji rozbudowy budynku basenu wraz z projektem zagospodarowania terenu, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
I nagroda 30 000,00 zł brutto
II nagroda 20 000,00 zł brutto
III nagroda 10 000,00 zł brutto

Sąd konkursowy:
mgr inż. arch. Mariusz Cup – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Urząd Miasta Chorzów, IARP
mgr inż. arch. Jerzy Hnat – SARP o/Katowice, IARP
mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarska – SARP o/Katowice, IARP
mgr inż. arch.  Dieter Paleta – SARP o/ Katowice, IARP
mgr Alina Zawada  - dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowiel
mgr Marcin Zdebik – z-ca dyrektora ds technicznych Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

W przypadku zaistnienia powodów uniemożliwiających wykonywanie funkcji przez członków Sądu Konkursowego zostaną powołane w ich miejsce osoby spośród niżej wymienionych:
mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak – SARP o/Kielce, IARP
mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – SARP o/Katowice, IARP

Sekretarzem konkursu jest mgr inż. arch. Anna Struska – SARP o/Katowice

Terminy przewidywane w konkursie:
17.12.2013 ogłoszenie konkursu
do dnia 30.12.2013 do godziny 15:00 składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie pytań dot. regulaminu
do dnia 10.01.2014 uzupełnienie wniosków, zawiadomienie uczestnika konkursu o dopuszczeniu
do dnia 11.02.2014 składanie pytań przez uczestników dotyczących programu funkcjonalno-użytkowego i sposobu prezentacji pracy konkursowej
do dnia 18.02.2014 udzielenie odpowiedzi na pytania
do dnia 18.03.2014 do godziny 15:00 ostateczny termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie
do dnia 01.04.2014 rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej
15.04.2014 dyskusja pokonkursowa
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_w_Chorzowie.html