Polski Cement w Architekturze


Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłasza kolejną, XVII edycję konkursu na najlepsze realizacje z użyciem technologii betonowej, wykonane i przekazane do użytku do końca 2012 roku.
Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
  1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
  2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony  maszynopisu formatu A-4,
  3. składu zespołu autorskiego (dane kontaktowe)
  4. dane inwestora oraz wykonawcy (dane kontaktowe)
  5. materiały  w wersji elektronicznej na płycie CD:
  6. 
  • 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli),
  • rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Polski Cement w Architekturze.
  • 
Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 31 października 2013 do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2013 roku na adres:
Dział Wydawnictw i Promocji Architektury SARP
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa