Przyjazne przestrzenie UIA


Celem Nagrody "Przyjazne przestrzenie UIA" jest  promocja architektury nie tylko dostępnej dla wszystkich ale przyjaznej dzięki właściwemu operowaniu skalą ,formą, doborem materiałów, kolorystyki i światła.
Polski etap konkursu ma wyłonić najlepsze zrealizowane projekty  przestrzeni publicznych, budynków użyteczności publicznej, budynków prywatnych.
Wybrane realizacje (1-3 w każdej kategorii) wezmą udział w konkursie Nagrody  na najbliższym kongresie UIA w 2014 w Durban, ubiegając się o Medal Friendly Spaces of UIA, będą też zaprezentowane na kongresowej wystawie.
Informacje o ogłoszeniu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej SARP oraz w piśmie ARCH, będą również rozesłane do oddziałów SARP.
Skład jury
 • Mariusz Ścisło, Prezes SARP
 • Jerzy Grochulski, członek Rady UIA
 • Tomasz Konior, laureat Nagrody 2008
 • Bolesław Stelmach, laureat Nagrody 2011
 • Krzysztof Chwalibóg, dyrektor programu UIA Region II "Architektura dla Wszystkich"
 • 
Warunki uczestnictwa
 • Konkurs jest adresowany do architektów członków SARP.
 • Zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat projekty budynków i przestrzeni przyjaznych i powszechnie dostępnych można zgłaszać w trzech kategoriach: przestrzeni publicznych, budynków użyteczności publicznej, budynków prywatnych.
 • Wymagany zakres prezentacji na płytce CD:
  Opis - 1strona A4 określający cechy przyjazności i dostępności obiektu.
  Sytuacja, Podstawowe rzuty i przekroje w formacie PDF.
  10 najbardziej istotnych widoków wnętrza i zewnętrza obiektu.
  Adres obiektu, nazwę inwestora oraz listę autorów.
  Prace należy nadsyłać na adres  ZG SARP (dział zagraniczny)
  Na kopercie napis: "Przyjazne Przestrzenie UIA".
Terminy
 • Ogłoszenie konkursu - 20.06.2013
 • Nadsyłanie prac - do 20.10.2013
 • Rozstrzygnięcie konkursu  polskiego - do 20.11.2013 
 • Rozstrzygnięcie światowe (Kongres UIA-Durban) - 10.08.2014