Konkurs w Opolu - Ostrówek


Prezydent miasta Opola ogłasił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół Wieży Piastowskiej w Opolu. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu powierzono opolskiemu oddziałowi SARP.
 
Więcej informacji:
www.sarp.opole.pl
www.facebook.com/SARPOpole