Architektura Nowego Sącza pierwszej dekady XXI w.


Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziału Sądecko-Podhalańskiego, ogłosił konkurs pn. „ARCHITEKTURA NOWEGO SĄCZA PIERWSZEJ DEKADY XXI WIEKU” na najlepszy obiekt architektury powstały w latach 2000-2012 w Nowym Sączu. 
Celem konkursu jest promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Nowym Sączu oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą poprzez nagradzanie najlepszych obiektów zrealizowanych w okresie objętym konkursem.
Obiekty powstałe (wybudowane, przebudowane, zrewaloryzowane, odrestaurowane) w latach 2000-2012, mogą być zgłaszane do konkursu przez: autorów i zespoły autorskie projektów architektonicznych lub przez inwestorów i właścicieli realizacji architektonicznych, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Sądecko- Podhalański, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz członków Jury.
 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 18.10.2013 r.
 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w ramach corocznych obchodów jubileuszu urodzinowego Miasta Nowego Sącza – 7 listopada 2013 r. Omówieniu wyników konkursu oraz prezentacji laureatów i obiektów biorących udział w konkursie poświęcony zostanie pokonkursowy album „Architektura Nowego Sącza pierwszej dekady XXI wieku”.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących Konkursu jest p. Agnieszka Kunicka:                    
e-mail: akunicka@nowysacz.pl, tel. (0048) 18 44-86-655 z Wydziału Architektury i Budownictwa UM.