Konkurs - Jar rzeki Brzeźnicy w Płocku


Prezydent Miasta Płocka ogłosił konkurs na opracowanie:
„Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”
- szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: www.bip.ump.pl zakładka: Zamówienia publiczne: http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=3475