Konkurs na stadion piłkarski w Chorzowie


Prezydent Miasta Chorzowa ogłosił konkurs realizacyjny, otwarty (za zgłoszeniem) na opracowanie koncepcji stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie. Organizacja i przeprowadzenie konkursu zostały powierzone katowickiemu oddziałowi Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_na_opracowanie_koncepcji_stadionu_pilkarskiego_w_Chorzowie.html
 
 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 14.08.2013r. do godz. 15.00