Nagroda Roku SARP 2012


Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 30 września br. przyjmowane są zgłoszenia do NAGRODY ROKU SARP 2012 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2012 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2012.
 
O przyznanie Nagrody mogą występować architekci – autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.
 
Jednocześnie informujemy, że Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu NAGRODA ROKU SARP 2012 za najlepszy obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2012, objął Prezydent Bronisław Komorowski.
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Dział Wydawnictw i Promocji Architektury, Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,
e-mail: agnieszkabulanda@sarp.org.pl lub redakcja@sarp.org.pl.
 
Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4:
 
  1. Nazwa i adres zgłaszającego.
  2. Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni + dane kontaktowe.
  3. Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi,
  4. Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi,
  5. Opis źródeł finansowania (publiczne – prywatne),
  6. Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
  7. Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
  8. Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
  • 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pikseli x 3500 pikseli),
  • rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF - sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Rok