V Międzynarodowe Biennale


Związek Architektów Białorusi zaprasza młodych architektów do udziału w V Międzynarodowym Biennale "Leonardo 2013 Award", które odbędzie się w dniach 25-28 września w Mińsku.
Konkurs organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Architektury i Budownictwa Białorusi, Ministerstwem Kultury Białorusi, Komitetem Miasta Mińska, Międzynarodową Unią Architektów (UIA) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Unii Architektonicznych.
Biennale odbywa się w ramach Narodowego Festiwalu Architektury, a jego głównym celem jest rozpropagowanie osiągnięć młodych architektów z ostatnich trzech lat, jak również podkreślenie aktualnych trendów i ukazania dalszych perspektyw w architekturze.
Dalsze informacje ukazywać się będą na stronie Białoruskiego Związku Architektów www.bsa.by, ewentualne pytania prosimy kierować pod adres leonardo2013@tut.by