Zaprojektuj Nową Hutę Przyszłości


Urząd Miasta Krakowa informuje, że pod numerem OR-10.271.90.2013, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie: „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie 3 wariantów koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, a następnie, na podstawie wybranego wariantu, przygotowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wraz z opracowaniem studium wykonalności.
Warunki dotyczące postępowania przetargowego można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa – http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896.