Konkurs SARP nr 952 - Ratusz Marszałkowski w Krakowie: zmiana do regulaminu


Informujemy, że wprowadzono zmiany do regulaminu konkursu „Ratusz Marszałkowski w Krakowie” wraz z załącznikami (dotyczy treści regulaminu oraz załączników nr 1.1 i 1.2). Informacje dotyczące zmian opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 6 czerwca 2013 r.
Zestawienie zmian, treść regulaminu ze zmianami oraz załączników nr 1.1 i 1.2 ze zmianami zostały opublikowane na podstronie zawierającej regulamin konkursu wraz z załącznikami.
Informujemy, że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie został ustalony na dzień 17 czerwca 2013 r., na godz. 12:00.

Strona konkursu: Konkurs SARP nr 952 - Ratusz Marszałkowski w Krakowie