Konkurs - rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie


Konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Konkurs jest konkursem dwuetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (etap I konkursu) uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w etapie I najlepszych opracowań studialnych, uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (etap II konkursu).
Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu, koncepcji ogrodu XXI wieku o powierzchni ok. 2,5 ha oraz pawilonu wystawienniczego na terenie ogrodu o powierzchni użytkowej ok. 3500m2.
Organizator konkursu:
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa
Tel. +48 22 50 60 024
Fax. +48 22 50 60 174
przy udziale:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa OW SARP

Link do pobrania Regulaminu konkursu oraz Załączników:
http://www.warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=10662