Konkurs w OświęcimiuInformujemy uprzejmie iż ogłaszony został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego

Zamawiający: Gmina Miasto Oświęcim - Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Telefon: (48) 338429100, Faks: (48) 338429199

Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego. Konkurs pozwoli na uzyskanie wszechstronnego i szerokiego spektrum spojrzenia na przestrzeń tego fragmentu miasta, a uzyskane z konkursu wnioski stanowić będą podstawę wytycznych dla przyszłego planu miejscowego. Autorzy mają możliwość zasugerowania sposobu wykorzystania przestrzeni. Zakłada się pewną otwartość programu, pozostawiając uczestnikom konkursu wskazanie strategicznych decyzji projektowych.
Termin i miejsce składania kart zgłoszenia udziału w konkursie:
Do dnia 25.07.2012 roku do godz.: 13.00, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków.
Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Do dnia 24.09.2012. do godz. 13.00, adres zostanie wskazany Uczestnikom konkursu, którzy zgłoszą udział w konkursie.
Nagrody:
I nagroda – 15.000,- zł,
II nagroda – 10.000,- zł,
III nagroda – 5.000,- zł,
Trzy wyróżnienia honorowe dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy.
 
UWAGA!
Do 30.07.2012 (poniedziałek) do godz. 13.00 został przedłużony termin składania kart zgłoszenia udziału w konkursie.
 
MATERIAŁY KONKURSOWE:
 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Oswiecim_1_500N.tif
Oswiecim_1_500S.tif

Mapa ewidencyjna:
Oswiecim1_1000.tif
 
Zakres obszaru opracowania:
Oswiecim_zakres_obszaru_opracowania.jpg
 
Zdjęcia terenu lokalizacji:
zdjecia_terenu_lokalizacji.zip

Dodatkowe informacje:
dodatkowe_informacje.zip
UWAGA!!! UWAGA_dodatkowe_informacje.doc