Nagroda Województwa Małopolskiego im. S.Witkiewicza


UWAGA! 30 kwietnia upływa termin przyjmowania zgłoszeń!

W bieżącym roku po raz kolejny zostanie przyznana Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza upłynie w dniu 30 kwietnia 2012 roku.
Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty architektoniczne (zespoły obiektów), które spełniają niżej wymienione warunki:
 • usytuowane są na obszarze województwa małopolskiego,
 • są nowoprojektowane,
 • zrealizowane i oddane zostały do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.
Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
 • architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni,
 • architektura mieszkaniowa,
 • architektura sakralna.
W konkursie uczestniczą obiekty architektoniczne zgłaszane do konkursu za zgodą ich właściciela przez niżej podanych wnioskodawców:
 • architektów,
 • biura i pracownie architektoniczne,
 • stowarzyszenia i izby architektów,
 • inwestorów,
 • instytucje i organizacje realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
 • organy administracji publicznej
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Kultura/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/Nagroda+im_+Witkiewicza+2012.htm
oraz
http://witkiewicz.wrotamalopolski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37:vi-edycja-konkursu-im-stanisawa-witkiewicza&catid=23:2012&Itemid=21

Skład Sądu konkursowego w 2012 roku określony został uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 229/12 z dnia 1 marca 2012 roku:
1) arch. Jacek Budyn – członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich
2) arch. Przemysław Gawor – wiceprzewodniczący prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich
3) arch. Marcin Brataniec – członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich
4) arch. Krystyna Łyczakowska – wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie, członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich,
5) arch. Tamara Rzucidło – prezes Zarządu Oddziału Sądecko-Podhalańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Miejski Konserwator Zabytków w Zakopanem
6) Kazimierz Czekaj – Radny Województwa Małopolskiego, prezes Zarządu Jurajskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciel Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych,
7) Leszek Zegzda – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
8)  Krzysztof Markiel – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
9) Elżbieta Okołotowicz – przedstawiciel Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest dr arch. Ernestyna Szpakowska