Konkurs - Nowa Huta Przyszłości


MIĘDZYNARODOWY KONKURS IDEOWY - KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

Kraków, będący drugim co do wielkości miastem w Polsce, to centrum dynamicznego regionu Małopolski o bogatych walorach historycznych i przyrodniczych, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kraków posiada silną kulturową tożsamość oraz bogaty dorobek społeczno-ekonomiczny. Stolica Małopolski to wielkie, a jednocześnie przyjazne i gościnne miasto, o stale rozwijającej się gospodarce i pozytywnym wizerunku. Kraków, łącząc tradycję z nowoczesnością, aspiruje do roli ośrodka kreującego nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania.
Dlatego właśnie poszukujemy najbardziej utalentowanych projektantów, którzy pomogą nam rozwinąć ideę Nowej Huty Przyszłości. Ludzi z odważną wizją, niebojących się wyzwań, potrafiących uwolnić pełny potencjał wschodniej dzielnicy Krakowa.
Jesteśmy świadomi konkurencyjnej natury globalnego rynku, chcemy więc rozwijać miasto, zamiast jedynie przyczyniać się do jego rozrostu za pomocą zwyczajnych projektów typu „wszędzie-nigdzie”. Uważamy, że Nowa Huta ma potencjał pozwalający kształtować jej przyszłość i głęboko wierzymy, że ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności Krakowa w skali globalnej.
 
Nowa Huta przyszłości – zbiorowa pamięć, zdrowie, dobrobyt;
 
Konkurs obejmuje obszar przeszło 5 tys ha. Jest to więc największa szansa inwestycyjna w Europie. Szukamy wyrazistych koncepcji, które stworzą wizję przyszłości tego obszaru. Oczekujemy, że DNA Krakowa będzie obecne w przedstawionych koncepcjach.
Od uczestników konkursu oczekuje się wyczerpującej analizy wymiarów miejskich i regionalnych oraz przedstawienia w przejrzysty sposób przesłanek swojego podejścia koncepcyjnego do harmonogramu przemian Nowej Huty, pokazując, w jaki sposób rozwijać się będzie przestrzenna wizja społeczna, gospodarcza oraz infrastrukturalna.
Chcemy zobaczyć, w jaki sposób przedstawiona wizja jest w stanie umożliwić realizację celów zarysowanych w dziale „Koncepcja Smart City” oraz „Koncepcja Eko-miasta w ramach koncepcji Zrównoważonego Miasta”.
Chcemy, aby uczestnicy konkursu wyraźnie zarysowali cechy przyszłych miejsc, które przyczynią się do sukcesu wschodniej części Krakowa oraz dowiedzieć się, co sprawi, że Nowa Huta zyska nową tożsamość? Chcemy również odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ta tożsamość stanie się nieodłączną częścią tożsamości Krakowa?


Zadanie konkursowe:
 
  • Opracowanie zintegrowanej wizji funkcjonalno-przestrzennej, łączącej nowe inwestycje z rewitalizacją obszarów zdegradowanych w sposób podnoszący atrakcyjność Nowej Huty dla inwestorów i mieszkańców, z wykorzystaniem koncepcji Smart City.
  • Opracowanie wizji funkcjonalno-przestrzennej Nowej Huty, jako „eko-dzielnicy”, odzwierciedlającej wyzwania w duchu koncepcji Eco City – „Miasta Zrównoważonego”.
  • Określenie strategii aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów objętych konkursem, poprzez określenie sposobu i programu użytkowania terenów oraz instrumentów miejskiej polityki inwestycyjnej, a w szczególności – potrzeb infrastrukturalnych determinujących wykonalność projektowanej wizji rozwojowej.
 
ORGANIZATOR KONKURSU:
Gmina Miejska Kraków,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu konkursowego Pan Rafał Kulczycki, mail: rafal.kulczycki@um.krakow.pl, tel.: +48 12 6161532
FORMA KONKURSU:
Konkurs jest konkursem ideowym, programowo-przestrzennym, jednoetapowym, otwartym. Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku angielskim i polskim.
 
GRANICE  OPRACOWANIA:         
od południa - rzeka Wisła, od zachodu  -  ul. Bulwarowa i ul. Klasztorna, od północy   - linia kolejowa, obwodnica Krakowa od wschodu -  granica Gminy Kraków

SĄD KONKURSOWY:
arch. Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Miasta
Prof. Andrzej Wyżykowski - Główny Architekt Miasta
Dr hab. Paweł Węgrzyn - Radny Miasta Krakowa
Sławomir Ptaszkiewicz - Radny Miasta Krakowa
Tomasz Ślęzak - Arcelor Mittal Poland S.A.
Prof. arch. Sławomir Gzell - Politechnika Warszawska                                         
Prof. Huibert Haccoū - Director International Intervision Institute, Deventer, Holandia
Prof. arch. Stanisław Juchnowicz - Krakowska Akademia
Andrea Kreppenhofer - Stadtplanung Wien, MA 19 Architektur und Stadtgestaltung, Wiedeń,  Austria
Prof. arch. Hildebrand Machleidt - Machleidt+Partner, Büro für Städtebau,Berlin, Niemcy
Ricardo Marini architect - City Design Leader, Edynburg, Wielka Brytania, Senior Consultant at Gehl Architects, Kopenhaga, Dania
Prof. Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki, 
Dr hab. Aleksander Noworól, architekt - Uniwersytet Jagielloński
Prof. arch. Zbigniew Zuziak - Politechnika Krakowska 
 
TERMINY KONKURSU:
 
składanie prac konkursowych:                                                        25 czerwca 2012 r.
rozstrzygnięcie konkursu:                                                               04 lipca 2012 r.
 
Materiały konkursowe dostępne są na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22975