Konkurs-Park Naukowo-Technologiczny w Opolu


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu.
 
Nazwa i adres Organizatora konkursu - Zamawiającego:
Miasto Opole z siedzibą
Rynek - Ratusz, 45-015 Opole,
 
Zamawiający powierza prace polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu
Stowarzyszeniu Architektów Polskich
Oddział Opole
Rynek 5-6/ 5, 45-015 Opole
www.sarp.opole.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu jest Sekretarz Organizacyjny
Konkursu:
Kalina Bronowicka, tel. 790 859 329, 77 454 19 35
e-mail: opole@sarp.org.pl
 

Forma konkursu oraz podstawa prawna:
Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, realizacyjny
 

Skład Sądu Konkursowego:
Marcin Sadowski SARP Warszawa - Przewodniczący Sądu Konkursowego
Ryszard Zembaczyński Prezydent Miasta Opola
Andrzej Duda SARP Katowice
Beata Wartenberg Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu
Miasta Opola
Ewa Oglęcka SARP Opole
Mariusz Tenczyński SARP Opole - Sędzia Referent Konkursu
 
Nagrody:
I nagroda 40.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z
wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
opisanym w pkt 5 Regulaminu Konkursu
II nagroda 25.000 zł
III nagroda 15.000 zł
Wyróżnienia łącznie 10.000 zł

Harmonogram konkursu:
ogłoszenie Konkursu 20.02.2012r.
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 09.03.2012 do godz. 16.00
zaproszenia - dopuszczenia do udziału w Konkursie 15.03.2012
składanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu do dnia 23.03.2012
odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu do dnia 30.03.2012
składanie prac konkursowych do dnia 02.07.2012 do godz. 16.00
ogłoszenie wyników Konkursu w dniu 12.07.2012 do godz. 14.00
 
Szczegółowe informacje : http://sarp.opole.pl/